#222968
morsdreng

Sludder. Registreringen gælder i 5 år, regnet fra det tidspunkt hvor betingelserne for at registrere den pågældende er opfyldt, men den skal naturligvis straks slettes når gælden er betalt.

Hvis kreditor er et pengeinstitut, kan man pga. tavshedspligten først registrere skyldner, når denne har været i fogedretten og i så fald slettes registreringen 5 år senere. Kreative bankansatte har foreslået, at man kunne “trække” registreringen i flere år og så først registrere skyldner, når denne havde fået bedre styr på sin økonomi. Men den går IKKE, registreringen og udløbet af samme skal regnes fra første gang det pågældende tilgodehavende var indbragt for fogedretten.

Alt dette kan man læse mere om på RKI/Experian´s hjemmeside.