#222810
morsdreng

Du har fuldstændigt misforstået indholdet af det link som du henviser til. Man oplyser alene, at de værdipapirer som du via dit Pengeinstitut har liggende i dit VP-depot og dit ejerskab til disse IKKE berøres af det VP-førende pengeinstituttets konklurs. Der er absolut IKKE tale om en garanti eller forsikring mod hverken kursfald på dine papirer eller mod udstederens konkurs.

At forholder sig sådan, bekræftes indirekte af dit eget udsagn ” Går foreningen ned, er ens aktier i foreningen stadig ens egne aktier” MEN hvad hjælper det dig? når foreningen er gået ned, hvilken værdi tror du så dit indskud/aktie har? – ingen eller meget lille!.