#222664
morsdreng

Et gammelt ordsprog siger, at man kan føre hesten til vandet men ikke tvinge den til at drikke. Det samme gælder her, man kan IKKE tvinge en person til at underskrive det dokument og gør man det alligevel, vil aftalen være ugyldig.

Udgangspunktet er, at købesummen altid skal udbetales til sælger når betingelserne herom i købsaftalen/skødet er opfyldt. Betingelsen for udbetaling vil typisk være, når skødet er lyst uden retsanmærkninger. Køber vil derfor kun kunne holde en del af købesummen tilbage f.eks. til dækning af mangler, hvis dette fremgår af købsaftalen.

MEN der findes en mulighed for at foretage arrest i sælgers nettoprovenu fra salg af huset og anlægge en efterfølgende retssag for at få ved dom at få fastsat rigtigheden af dit krav. Men er det en underskudshandel eller løber den blot rundt, så sælger intet provenu får ud af salget er det intet at gøre, for pengene skal bruges til at indfri pantegælden og dermed sikre, at dit skøde bliver uden retsanmærkninger. Du KUNNE have valgt af hæve handlen på grund af hans manglende afhjælpning af fejlene, men dine oplysninger tyder på, at du er flyttet ind den 1.7. og er dette tilfældet, er det også i absolut sidste øjeblik at foretage en arrest, eller evt. allerede for sent..

Tal med din advokat om dine muligheder, kun han kender sagen og du skal IKKE forvente at nogle på dette forum kan rådgive dig bedre en han på grundlag af de få oplysninger du er fremkommet med.