#222642
thsv

Kurssikring er det samme som at optage lånet, da RK køber obligationer når kurssikringen er underskrevet og aftalt.
Den lavere kurs i forhold til dagskursen dækker rente på obligation minus genplaceringsrente /sidstnævnte er pt. negativ.