#222482
morsdreng

Banken kunne ganske rigtigt, da den for 2 måneder blev spurgt om der var noget som kunden skulle have været opmærksom på i forbindelse med salget af ejendommen have nævnt problemet omkring refinansiering af F3 lånet 4 måneder senere. MEN på dette tidspunkt har ingen, heller ikke banken, kunnet vide hvornår ejendommen blev solgt, om dette skete før udløb af fristen for opsigelse, hvad overtagelsesdagen blev og hvornår sælgeren ville få salgssummen til sin frie disposition.

Hvad er alternativerne, når ejeren nu har valgt at sælge sin ejerlejlighed? Skal banken fraråde salg? Skal banken fraråde et salg efter den 15.7. fordi kunden i så fald ikke kan nå at opsige sit lån til indfrielse pr. 1.10? Skal banken tilråde kunden at opsige lånet pr. 1.10. og omlægge det til et anden type lån, med henblik på indfrielse i forbindelse med et senere salg. I den sidste situation vil kunden komme til at stå med enten et opsagt lån, et refinansieret F3 lån eller et lån omlagt til en anden type og en ejerlejlighed der fortsat skal sælges. Uanset om den bindende aftale om salg eller overtagelsesdagen kommer til at ligge FØR eller EFTER 1.10. vil dette også give problemer i forhold til opsigelse af lånet, omkostninger og opgørelse af det endelige indfrielsesbeløb.

Det er langt fra sikkert, at spørgeren har lidt et tab blot fordi det angiveligt er 50 tkr. dyrere at indfri lånet efter at det er blevet refinansieret. Afhængig af overtagelsesdag og tidspunkt for frigivelse af salgsprovenuet er det ikke en gang sikkert, at han vil være i stand til at indfri lånet den 1.10. og hvilke alternativer havde banken kunnet rådgive om?