#222476
morsdreng

At dit lån et F3 lån skal refinansieres den 1.10. har INTET med selve ejendomshandlen at gøre. Men det er naturligvis ærgerligt hvis de regler der er gældende for dit lån betyder, at du ikke kan indfri det på refinansieringstidspunktet den 1.10. og at lånet derfor “automatisk” vil blive refinansieret på trods af salget.

MEN du mangler en så vigtig oplysning som datoen for overtagelse/overtagelsesdagen. Salgssummen frigives først til dig når købers skøde er tinglyst uden retsanmærkninger, og det kan først være en måned eller mere efter selve overtagelsesdagen.

Så det er derfor langt fra sikkert, at du vil have penge til at indfri lånet pr. 1.10. selv om du havde kunnet nå at opsige lånet til indfriel se pr. denne dato. Det afhænger af overtagelsesdagen, hvis denne ligger senere end den 1.9. skal du sandsynligvis skaffe en midlertidig finansiering af indfrielsesbeløbet fra den 1.10. og indtil købesummen bliver frigivet til dig og det udløser naturligvis også omkostninger og derfor er din opgørelse af “tabet” til 50 tkr. sandsynligvis slet ikke rigtig.

Prøv at læg 1 måned til overtagelsesdagen, så har du det mulige tidspunkt for hvornår du kan få købesummen til din frie disposition. Bliver det den 1.11. eller senere ville du stå med et lån der er opsagt til indfrielse pr. 1.10., og uden penge til indfrielsen, fordi du først får pengene hertil udbetalt langt senere. Tal med banken herom og få regnet på de forskellige scenarier, og så er det slet ikke sikkert at det tabsmæssigt ser så slemt ud.

Du burde nok selv have været opmærksom på, at dit kreditforeningslån skal refinansieres den 1.10. ligesom du også selv er ansvarlig for overholdelse af de andre regler og frister der måtte gælde for lånet. Det samme problem vil kunne opstå uanset hvilken type kreditforenings-lån du har, da alle har regler og frister i forbindelse med indfrielse

Ejendomsmægleren er næppe erstatningsansvarlig, for selv om han er forpligtet til at lave en korrekt refusionsopgørelse på grundlag af den aktuelle salgspris, kan han umuligt vide hvornår handelen bliver endelig og om tidspunktet har betydning for dine muligheder for at indfri dit lån med de optimale frister. Men du kan selv undersøge afgørelserne fra Klagenævnet for Ejendomshandel for at se, om du kan finde nogle afgørelser der svarer til din situation og hvor mægleren er blevet gjort ansvarlig