#222368
morsdreng

Det skete er sandsynligvis i strid med god bankskik og reglerne om bankansattes tavshedspligt.

Da du er erhvervsdrivende kan spørgsmålet ikke indbringes for Pengeinstitutankenævnet og i øvrigt er det Finanstilsynet der er ansvarlig ved overtrædelser af god bankskik og tavshedspligten, for den sidste overtrædelses vedkommende, kan du også indgive politianmeldelse.

Men spørgsmålet er om du kan bevise hvad du oplyser i dit indlæg. Du kan prøve at gå til en advokat som kan rådgive dig og som kan bede banken om en redegørelse for det passerede. I yderste fald kan du måske endda kræve erstatning af banken men igen, hvad kan du bevise?

Under alle omstændigheder er løbet desværre kørt i forhold til dit tilbud til banken og du må derfor overveje, om du vil kaste gode penge efter dårlige ved at bruge penge på advokatomkostninger som du måske slet ikke får noget ud af. Men banken har faktisk fortjent at få “ørerne i maskinen” for hvad de har gjort, og det kunne en advokats anmodning om en forklaring fra banken og/eller klage til Finanstilsynet måske medvirke til.