#222248
morsdreng

Spørgsmålet var “Er der andre, der har oplevet ligende ? Er det normal praksis ?”

Hertil er svaret, at det er normal praksis, at det fremgår af diverse vurderingserklæringer, at indholdet af disse ikke må meddeles ejendommens ejer, hvilket kan skyldes hensynet til vurderingsmandens eventuelle bemærkninger om ejendommen og dennes stand samt at vurderingen er bestemt til bankens/kreditforeningens interne brug.

At vurderingssummen i enkelte tilfælde er meddelt ejendommens ejer ændrer intet herpå, og må tilskrives den enkelte bankmedarbejder.

Den forklaring som banken har givet, lyder til gengæld ikke særlig plausibel.