Forside Fora Bankskifte Når bankerne spænder ben Når bankerne spænder ben

#222182
morsdreng

Pengeinstitutterne har typisk 3 forskellige sæt regler for opsigelse. En der gælder for almindelige indlånskonti/ kundeforhold, en anden for lån og kreditter og en helt 3. for lån og kreditter til erhverv. De enkelte regler kan i detaljer afvige fra pengeinstitut til pengeinstitut og kaldes ofte for Generelle vilkår eller Almindelige bestemmelser.

Der skal skelnes mellem en “almindelig” opsigelse og en opsigelse/ophævelse/forfaldsgrund, der sker i tilfælde af misligholdelse.

Opsigelse kan ske UDEN varsel eller kun med et vist varsel, der kan spænde fra f.eks. 7 dage og op til 3 måneder, hvis længde vil være forskellig alt efter om der er tale om en privat- eller en erhvervskunde.

Som udgangspunkt kan en opsigelse/ophævelse i tilfælde af misligholdelse altid ske UDEN varsel, mens en “almindelig” opsigelse ofte vil kræve både et forudgående varsel og en begrundelse. Mærkværdigvis kan f.eks. Nordea ifølge deres generelle vilkår opsige et kundeforhold UDEN varsel, mens et lån eller kredit til en privatkunde kun kan opsiges med et varsel på 3 måneder og kun hvis der foreligger en saglig grund, mens opsigelse/ophævelse kan ske helt uden varsel, hvis der foreligger en misligholdelses- eller forfaldsgrund.

Risikoen for at din bank vil opsige dine private indlånskonti, f.eks. din Nem- eller budgetkonto er ikke stor og helt udelukket for pensionskon-toens vedkommende.. Men trækker du over på kontiene uden forudgående aftale er situationen naturligvis en helt anden.

Risikoen for at din bank vil opsige dii forbrugs- og billån til indfrielse med et vist varsel er ikke stor, selv om muligheden måtte bestå ifølge dets almindelige bestemmelser for lån og kreditter.

I praksis vil en banks opsigelser/ophævelser af en konto eller kundeforhold i langt de fleste tilfælde være begrundet i kundens misligholdelse på grund af overtræk eller restancer på lån, og i sjældnere tilfælde af overtrædelse af en af de øvrige forfalds- eller misligholdelsesgrunde.

Du kan læse mere om netop din banks muligheder for at opsige eller ophæve kundeforholdet/dine lån og kreditter i dets generelle vilkår eller almindelige bestemmelser for lån og kreditter.

Men overholder du aftalerne med banken og undgår ubevilget overtræk og restancer på dine lån, er risikoen for at blive opsagt i praksis meget lille.