#222140
morsdreng

Det er først og fremmest långiverne, dvs. Nordea og Kreditforeningen der skal frigive dig/slette dig som solidarisk meddebitor på lånene. De øvrige skyldnere – dine forældre – skal naturligvis også acceptere, at de 2 nu hæfter alene og solidarisk for lånet i stedet for de hidtidige 3.

MEN baggrunden for at du hæfter sammen med dine forældre for både bank- og realkreditgæld er sandsynligvis, at du også er medejer af huset som Nordea og kreditforeningen har pant i, og i så fald skal spørgsmålet løses ved at du sælger din andel af huset til dine forældre. Det vil udløser nogle praktiske spørgsmål som f.eks. salgsprisens størrelse, rådgivning omkring tilstandsrapport, energimærke m.m., til- eller fravalg af forbrugerbeskyttelsenslovens mulighed for begrænsning for fejl og mangler vedrørende huset samt udfærdigelse af købsaftale og berigtigelse af handlen./tinglysning af skøde.

Så du kommer næppe udenom at søge sagkyndig bistand hos en advokat.