#222062
morsdreng

Nu fortæller du intet om hvordan du finansierer opførelsen af huset eller om opførelsen finansieres af byggefirmaet, så du først skal betale når du flytter ind.

Tidligere var det sådan, at bygherren/dig optog et byggelån i banken, hvorfra opførelsesomkostningerne blev udbetalt, efterhånden som byggeriet skred frem. Hele “øvelsen” gik så ud på, at det opførte til enhver tid svarede til det beløb som var udbetalt fra/trukket på byggelånet. Et alternativ hertil kunne være, at realkreditlånet blev optaget og udbetalt fra starten som et forhåndslån mod bankens garanti for at huset blev færdigt efter planen. I stedet for at udgifterne til opførelsen blev trukket på et byggelån, blev de i stedet hævet på den pantsatte konto hvor provenuet af forhåndslånet var indsat. Også i denne situation holdt banken naturligvis øje med at værdien af det opførte svarede til hvad der var udbetalt af forhåndslånet.

Du kan derfor godt optage et realkreditlån som forhåndslån mod garanti fra din bank, med du skal være opmærksom på, at du naturligvis skal forrente og evt. afdrage det optagne lån fra udbetalingstidspunktet, til gengæld vil du kunne få en forrentning af provenuet fra forhåndslånet indtil dett5e skal bruges til finansiering af huset. Rent teoretisk opgøres prisen for en kurssikring på samme måde¨.