#221988
Bertelsen

Er det en stor sum?
Hvor høje er de årlige omkostninger?
Er der tilknyttet nogle forsikringsdækninger f.eks. ved tab af erhvervsevne?

Om det er muligt at flytte ordningen til et danske pensionsselskab afhænger af vilkårene.

Jeg ville nok kontakte Nordea i Danmark og spørge ind til muligheder. Alternativt det pensionsselskab hvor du i Danmark har din arbejdsmarkedspension.