#221948
morsdreng

Det er rigtigt at fradragsretten følger hæftelsen.

En ulempe ved at hele hæftelsen overføres til den ene part for at denne kan få hele fradragsretten er, at den pågældende derved også afskærer sin mulighed for at gøre regres mod sin meddebitor for at have betalt en større del af gælden på det fælles lån end oprindeligt aftalt og forudsat. Kan den anden debitor aldrig betale gælden, har dette naturligvis mest teoretisk betydning, men det kan have betydning for muligheden for at rentefradrag for hele gælden efter nedennævnte regel.

Men der er en mulighed for at få rentefradrag for hele gælden, hvis kravet mod medskyldneren må anses som uerholdelig. Jfr. kendelse 44/2003 fra Landsskatteretten. “Ved en kendelse af 28/8 2003 fandt Landsskatteretten, at en fraskilt ægtefælle havde fradragsret for samtlige renteudgifter vedrørende et banklån, for hvilket lån begge ægtefæller hæftede. Førstnævnte ægtefælle havde betalt samtlige renter vedrø-rende lånene, og regreskravet mod anden ægtefælle måtte anses som uerholdeligt.”

Men der er også en afgørelse fra Skatterådet fra 2014, hvor der ikke blev tilladt rentefradrag for hele gælden, fordi regreskravet mod den anden skyldner ikke blev anset som værende uerholdeligt.

Søg professionel bistand hos en revisor om spørgsmålet.