#221944
morsdreng

Det er desværre IKKE korrekt, for iflg. kreditaftalelovens § 19, stk. 7 gælder fortrydelsesretten IKKE for lån med pant i fast ejendom, ydet på baggrund af obligationsudstedelse og det er netop hvad der er tale om her.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder ikke anvendelse på lån med pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse.