#221916
test

Jeg vill altid se på mine samlede behov og ikke kun lånet. Hvis du har et reel alternativt tilbud fra en anden bank står du altid stærkere i en forhandling,