#221814
morsdreng

Det ville have været rart at vide, om et salg af huset til vurderingsprisen ville give jer/sælgerne et overskud eller det modsatte samt hvad der ville være tilfældet, hvis du solgte din ½-del af huset.

Du ejer huset sammen med din ex. og en evt. lejekontrakt med din ex. og/eller hans nye flamme vil da ikke forbedre din situation på nogen måde og slet ikke have nogen betydning for ejerforholdet, da I BEGGE vil eje huset indtil dette sælges eller en af parterne sælger sin ½ del til den anden eller dennes nye partner.

Den formelleløsning på problemstillingen er, at begge medejere af huset skal deltage i betaling af udgifterne vedrørende dette, mens udgif-terne til huset skal reduceres med markedslejen for huset, som betales af den af ejerne der fortsat beror dette. Om lejen kan dække samtlige udgifter eller ikke afhænger af markedslejen samt størrelsen på udgifterne vedrørende huset. Er der intet overskud at medtage efter et eventuelt salg, kan det næppe betale sig at gøre det store ud af at beregne, om den ene ejer i denne anledning har et krav mod den anden, for sandsynligheden for betaling er næppe stor.

Hvis I ikke kan blive enige om at sælge huset og dermed opløse samejet må du gå til en advokat, for så er der ikke anden at gøre, end at få samejet ophævet ved dom og efterfølgende forsøge at få ejendommen solgt på en frivillig auktion eller i fri handel. Du kan evt. håbe på, at din ex. “falder til patten” når advokaten oplyser ham om alternativerne.