Forside Fora Forbrugslån Leve penge. Leve penge.

#221652
morsdreng

For fuldstændighedens skyld skal blot nævnes, at ovennævnte link henviser til en nu udgået version af aktivloven, om end § indholdet nok er uændret.

Nedenstående artikel og de deri anførte links oplyser nærmere om betingelserne for enkeltydelse, hvor Kommunen bl.a. skal tage hensyn til 3 momenter, nemlig forudsigelighed, muligheden for afdragsordning og rådighedsbeløb. Da vi IKKE kender baggrunden for den uforudsigelige regning på 3.000 kr. eller spørgerens økonomiske forhold, er der INGEN på dette forum der kan udtale sig om muligheden for enkeltydelse – og det er heller IKKE opgaven.

Men det er IKKE tale om, at man automatisk får hjælp blot fordi man af forskellige grunde mangler penge til leveomkostninger. Var udgiften forudsigelig, kan man få en afdragsordning eller vurderes rådighedsbeløbet tilstrækkeligt – får man ikke hjælp.

https://ast.dk/social/enkeltydelser/hjaelp-til-efterregninger-for-vand-varme-og-el-2013-kommunerne-skal-foretage-en-samlet-vurdering