#221650
test

Nægter stadig at tro på at man i Danmark behøver at gå sulten i seng med mindre man gang på gang bruger den tildelte hjælp på stoffer, øl eller ligende .

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sociale-ydelser/sociale-rettigheder/rettigheder-i-det-sociale-system/akut-oekonomisk-hjaelp-fra-kommunen/

“Kommunen kan i særlige situationer yde det, man kalder “overlevelseshjælp”. Det er enten et mindre kontant beløb pr. dag til dig og din familie, der skal anvendes til mad eller eventuelt som en rekvisition – en slags madkupon – som du skal købe ind for i en bestemt butik i kommune”

Så drop ideen om privat lån. Gå til din sagsbehandler