#221354
test

Har du ingen forsikring af dit indbo? Retshjælpsforsikring er normalt en del af en indboesforsikring.

Men der var taget forbehold for den restgæld der lå bag pantebrevet ? Så det pant jyskebank har havde var nævnt i salgsopstillingen som et forbehold eller ikke? Det var bare ikke trukket fra i beregningen. Men som sagt må der afhænge af en konkret vurdering af materialet og det giver ankenævnet dig jo så en gang.

Mener ikke tro god eller ond har nogen betydning i den her sag. Reglerne for ejdomsmæglerenes ansvar er meget klare. Om du, som du jo let havde kunnet, på en lap papir havde regnet provenuet ud er underordnet eller om du f.eks. Selv var ejendomsmægler ville heller ikke ændre noget.

Du kan altid klage til den klage ansvarlige i banken også. Det er da i det mindste gratis.