#221352
Nicx

Jeg har desværre ikke nogen retshjælpforsikring… Ellers havde jeg skam brugt den 😉

Spørgsmålet Ang. Den sag som er tilsvarende min, om ejendomsmægler modsat min, har indhentet de aktuelle oplysninger på pantebrev og ikke kun taget forbehold for det beløb som var tinglyst. Det er det som gør hele forsekllen i min sag. At Ejendomsmægler ikke undersøger hvad den reelle gæld er i pantebrevet, men blot tager forbehold for det som står tinglyst.

Igen må jeg påpege… At MIN ejendomsmægler vælger præcist dagen efter jeg havde skrevet under på salgskontrakten, at kontakte Jyskebank for at få oplyst den reelle/ det aktuelle beløb på mit pantebrev. Jyskebank svarer tilbage dagen efter… Det vil sige, to dage efter jeg har skrevet under på handlen og hæfter derved. Bliver jeg ringet op af Nybolig og for først afvide der, at min handel går i underskud. Under hele forløbet, har jeg været i god tro om, at jeg ville komme ud af denne handel med et plus på 117.000kr

Dette er taget fra siden lejligheden.dk

“Ejendomsmægleren er endvidere pligtig til at oplyse både sælger og køber om alle udgifter disse kan forvente i forbindelse med ejendomshandlen. Sælger skal således oplyses om at lån med sikkerhed i ejendommen skal trækkes fra det overskud sælger modtager i handlen. Køber skal ligeledes oplyses om eventuel ”skjult” gæld i eksempelvis en ejerforening, som denne overtager i som en del af handlen.

Ejendomsmægleren har et meget vidtgående ansvar for de oplysninger, som denne afgiver i forbindelse med handlen. Mægleren kan således ikke fortie uheldige forhold eller ”glemme” vigtige detaljer, uden at ifalde et økonomisk ansvar overfor begge handlens parter.

Det må tilrådes at sælger og køber beder ejendomsmægleren om at anføre alle væsentlige forhold på købsaftalen. Har køber endvidere specielle ønsker eller gør specielle forhold sig gældende for handlen så bør der tages forbehold for opfyldelsen af disse forhold i købsaftalen. Mundtlige aftaler er lette at misforstå og svære at huske. Sørg altid for at få alle vigtige oplysninger skriftligt!”

Som JEG læser det, så skal en ejendomsmægler UNDERSØGE ALLE økonomiske forhold og ikke nøjes med at tage forbehold som iøvrigt ikke på noget tidspunkt bliver gjort opmærksom på fra ejendomsmæglers side, da han udelader dette punkt ved alle møder jeg var haft med ham.

Dette er aldrig blevet fremført for mig:
“Ejendomsmægleren er endvidere pligtig til at oplyse både sælger og køber om ALLE udgifter disse kan forvente i forbindelse med ejendomshandlen. Sælger skal således oplyses om at lån med sikkerhed i ejendommen skal trækkes fra det overskud sælger modtager i handlen”

Udover alt dette, så har jeg 10 Andre klagepunkter i sagen som også er fremført for ejendomsmæglerklagenævnet som alle tydeligt tegner et billede af en ejendomsmægler der har sjusket sig igennem hele denne bolighandel.

Mere tydeligt kan det vel ikke pensles ud 🙂