#221342
Michael

I øvrigt kan du læse den klage morsdreng linker til i sin fulde længde her:

http://ejendomsmaeglernaevnet.dk/images/kendelser/Kendelser/2016/14-04-2016/2015-0129.pdf

Jeg bemærker i den forbindelse særligt, at klageren modtager et underskrevet købstilbud fra en køber d. 30/12 og en salgsprovenu-beregning med forbehold ligesom i dit tilfælde d. 2/1 – altså efter køber har underskrevet købstlbuddet. Sælger accepterer herefter tilbuddet – igen MED forbeholdet – og alt er jf. klagenævnets afgørelse gået rigtigt for sig.

Så spørgsmålet i din sag er naturligvis om du havde modtaget denne salgsprovenu-beregningen inden du accepterede købstilbuddet? Hvis dette er tilfældet så er sagen fuldstændig identisk med den sag der linkes til her og så har jeg svært ved at se hvor du vil hen med en sag.