#221336
Nicx

Hej Michael, test og Morsdreng 🙂

Jeg kan kun sige, at jo alle dokumenter blev gennemgået ved de møder jeg afholdte med ejendomsmægler og ved INGEN af møderne gjorde han mig opmærksom på forbeholdet for pantebreve. Bevidst eller ubevidt unlod han at gøre dette.

Igen må jeg påpege, at hvad jeg har hørt fra andre ejendomsmæglere så der gerne tages forbehold for pantebreve, MEN ejendomsmægler skal allerede inden ejendommen bliver sat til salg, have undersøget hvilket aktuelt beløb der er ligger i pantebrev, da et pantebrev både kan være betalt ud, være det sammen eller endda være steget… Sagt med andre ord… Ejendomsmægler SKAL vide hvilke beløb han tager forbehold for. Derfor er det ikke nok, bare at tage forbehold for det beløb som er Tinglyst.

God pinse til jer alle 🙂