#221334
Michael

Jeg gentager lige hvad morsdreng skrev tidligere:

“§ 47. Er der til skade for forbrugeren foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, jf. § 38, stk. 3, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og den korrekte beregning”

Jeg er ikke hverken bankuddannet, ejendomsmægler eller advokat og udtaler mig derfor alene på egne vegne. Eftersom der skriftligt efter trådstarters eget udsagn ER taget forbehold for evt. pantebreve og disses restgæld kan jeg ikke se der skulle være en sag her. Der er jo netop ikke foretaget en forkert beregning af provenu i og med at forbeholdet er noteret skriftligt og sælger derfor er blevet oplyst fyldestgørende og derfor selv må tage aktion på at finde restgælden frem

Hvis restgælden i stedet havde stået med en konkret FORKERT sum eller forbeholdet manglede ville sagen være radikalt anderledes hvorved trådstarter havde en sag.