#221296
morsdreng

Jeg tvivler på, at Ejendomsmæglernævnte har udtalt sig som du oplyser, da man af naturlige grunde aldrig udtaler sig om konkrete sager i en telefonsamtale og slet ikke udtaler kritik af en mægler, alene på baggrund af dine telefoniske oplysninger. Kunne man det, var sagen jo allerede afgjort, uden at du skulle afvente er ekspeditionstid på flere måneder hos nævnet.

Du har intet oplyst om at du har haft advokatbistand. Så hvilke advokater har udtalt sig som du oplyser og på grundlag af hvilke oplysninger?
Har de set provenuberegningen og forbeholdet inden de udtaler sig?

Den afgørelsen som jeg henviser til siger med al tydelighed, at mægleren har opfyldt formidlingsbekendtgørelsens betingelser ved at tage forbehold om den underliggende gæld sikret ved et ejerpantebrev. Dette er i direkte modstrid med hvad du oplyser at diverse fagfolk har fortalt dig.

Du skal ikke forvente at få noget brugbart ud af at ringe rundt til advokater eller andre for at få gratis råd, for du vil naturligvis kun få svar på baggrund af de oplysninger som du fremlægger og ingen rigtig juridisk vurdering. Er der i det hele taget nogen med viden på området som har vurderet sagen på grundlag af provenuberegningen og ordlyden af forbeholdet?

Ovennævnte gælder naturligvis også for min vurdering, som ifølge sagens natur er baseret på dine oplysninger om, at der er taget forbehold for pantebrevet til Jyske Bank i provenuberegningen. Uden at have set provenuberegningen og det deri tagne forbehold, kommer vi ikke sagen nærmere på dette forum.

Men følg mit råd, kontakt den lokale advokatvagt eller gå søg i Klagenævnets afgørelser på området.