#221294
test

banken svare kun ja ud fra deres mulighed for at sige nej som panthaver. Banken går jo ud fra at ejendomsmægleren som arbejder på dine vegne med salget har spørgsmålet afklaret med dig.

Måske går det galt i forhold til hvad du tror ejendomsmægleren kan se vedr gæld. _Han kan se tinglyste realkredit lån og man kan se at det er udtaget pant. Men som mordreng skriver kan han/hun ikke se hvor stor en restgæld der er på et givet lån eller om der også er gæld i boligen ud over det pågældende pant. NB restgælden svar ikke nødvendigtvis til det tinglyste pant. Hvis det skulle have været med i beregningen skulle du selv ha afleveret de tal.

mon ikke det af den salgs opstilling du har fremgår at du har et provenu til at dække din restgæld i banken med? lidt afhængigt hvordan man ser det kommer du jo ud af handlen med penge i hånden til at dække noget af dit boliglån.

måske er det så simpelt som at du slet og ret har misforstået ejedommæglerens provenu beregning?