#221218
morsdreng

For at kunne forklare hvad der er sket i sagen, kræver det at man får en fuld beskrivelse af sagens forløb.

Havde du oplysninger om barnets cpr-nummer, bopæl og navn da du oprettede børnebørnskontoen?

Hvad gik det brev som banken ved en fejl har sendt til barnets værge og ikke til dig/opretteren af kontoen ud på?

Med en fuldmagt giver man andre lov till at foretage dispositioner på ens vegne. Hvad går den fuldmagt som du oplyser at forældrene skal have ud på? og hvem skal afgive denne fuldmagt? Er det tale om en fuldmagt fra forældrene til dig, til at oprette en konto i barnets navn? der er trods alt forældrene der i fællesskab er barnets værger eller er der tale om værgernes accept af gaven på barnets vegne?.

Men af de allerede oplyste grunde, er det med sikkerhed IKKE tale om en overtrædelse af b ankens tavshedspligt