#221214
morsdreng

Tavshedspligten drejer sig om, at ansatte i et PI ikke uden kundens samtykke må videregive fortrolige oplysninger til 3. mand – det er det IKKE tale om her..

En børnebørnskonto er IKKE en børneopsparing og er derfor IKKE underlagt fælles lovregler som en børneopsparing, hvor der f.eks. kun kan oprettes én konto pr. barn, maksimalt indbetales 3.000kr. årligt og samlet i alt 36.000 kr. For børnebørnskonti gælder det enkelte penge-instituts egne regler, som er forskellige fra institut til institut.

Forældrene er fødte værger for barnet og det kan derfor ikke holdes skjult for forældrene, at der er oprettet en børnebørnskonto til deres barn. Kontoudskrifter, årsopgørelser m.m. vil også blive tilsendt kontohaver/barnet på dettes adresse, som sædvanligvis også er forældrenes.

Men på grund af Hvidvaskningsloven kan der i dag kun oprettes en konto, hvis banken får kopi af kontohavers legitimation (helst med billede) cpr-nummer, bopæl samt oplysning om hvad kontoen skal bruges til m.m. Opretter man – som her – konto i en andens navn, stiller dette særlige krav til legitimationen. I Finanstilsynets vejledning til Hvidvaskloven på 131 sider fremgår bl.a.: “Det er muligt at oprette konti til nyfødte børn, som endnu ikke er navngivet, når barnet har fået et CPR-nr. Barnet skal efter loven være navngivet senest seks måneder efter fødslen og virksomheden skal derfor senest på dette tidspunkt have indhentet oplysning om barnets navn”

Selv om du ikke oplyser nærmere om indholdet af pengeinstituttets brev til forældrene, er der næppe tale om en overtrædelse af tavsheds-pligten, alene fordi oprettelsen af en konto ikke er fortrolig og slet ikke i forhold til barnets værger/forældrene, til hvis adresse kontoudtog og årsopgørelser vil blive tilsendt og som senere vil blive anmodet om dokumentation for barnets navn.

Pengeinstituttet burde have orienteret dig om dets henvendelse til forældrene så du alternativt kunne have ventet med at oprette kontoen til få dage inden barnedåben. Så det er godt nok træls, men nogen overtrædelse af tavshedspligten er det IKKE.