#221190
morsdreng

Så lang tid din kapitalpension ikke er ophævet, er den fritaget for kreditorforfølgning og også bankens modregning. Det sidste kan dog kun ske, hvis du skylder banken penge og dette beløb er forfaldent til betaling, når du ophæver din kapitalpension.

Udbetales kapitalpensionen ved bindingsperiodens udløb – evt. IKKE i utide – er PI afskåret fra at modregne, idet kontoen betragtes som en såkaldt “øremærket konto” hvor PI ved oprettelsen har accepteret, at den ved bindingsperiodens udløb skal anvendes til kontohavers pension.

Hæver du derimod kapitalpensionen i utide, kan Pengeinstitutter modregne dit nettoindestående på kapitalpensionen i din forfaldne gæld til pengeinstituttet.

Det vil derfor være klogt, om du starter med at flytte indeståendet til et andet pengeinstitut. Dette kan dit pengeinstitut ikke modsætte sig. Du kan så senere hæve kontoen i utide i det nye PI.

MEN flytter du kapitalpensionen til et andet PI for efterfølgende at ophæve kontoen, kan det PI som du skylder penge, indbringe deres tilgodehavende for fogedretten, og der foretage udlæg i de penge som du måtte have stående, efter at din kapitalpension er blevet ophævet og udbetalt. Man skal alene respektere det såkaldte trangsbeneficium, hvorefter der ikke må foretage større udlæg end at du har “til dagen og vejen” indtil din næste løn eller overførsels-indkomst kommer til udbetaling.