#221154
morsdreng

Ifølge Finanstilsynets vejledning må gældsfaktoren for kunder med god boniditet maksimalt udgøre faktor 3,5. Med en bruttoindkomst på 600 tkr. må din gæld derfor maksimalt ligge på ca. 2,1 million, men vil ifølge dine oplysninger komme op på i alt ca. 2,6 mill. Det er derfor næppe sandsynligt, at jeres panthavere vil medvirke til at du overtager huset alene, frigive din ex. som meddebitor på gælden og finansiere betalingen af hendes boslod.

At lade et barn få adresse hos dig og et andet hos moderen vil alene betyde, at I slipper for at betale børnebidrag til hinanden (krydsende børnebidrag) og at hver af jer får børne- ungeydelse for 1 barn og kan søge om børnetilskud til enlige. Men du skal regne med, at det også koster noget at have samvær med børnene eller have dem boende hos dig ½-delen af tiden og det skal medregnes i kravet til dit rådigheds beløb. Hvis du har børnene ½-delen af måneden, svarer det beregningsmæssigt til 1 barn i en hel måned og i så fald bør det månedlige rådighedsbeløb til dig og barnet/samvær mindst være på mellem 7-8.000 kr. når ALLE faste udgifter er betalt.

Men INGEN på dette forum kan give dig et endeligt svar på dit spørgsmål, det kan alene de kreditorer, som skal medvirke til din overtagelse af huset, frigive din ex. som skyldner og yde lån til finansiering af hendes boslod. Så kontakt banken og hør hvad den siger.