Forside Fora Bolig og realkredit Mulighed for lån i friværdi ved køb af bolig nr. 2 efter skilsmisse? Mulighed for lån i friværdi ved køb af bolig nr. 2 efter skilsmisse?

#221144
morsdreng

Når man bliver skilt bliver boet normalt også delt. I jeres eksempel er boet på de 2 mill i friværdi i huset og 600 tkr. i kontanter, svarende til en boslod til hver på ca. 1,3 mill. Indgår der en fast ejendom i boet, bliver denne enten solgt eller overtaget af 1 af ægtefællerne, hvilket kræver udfærdigelse af skøde, hvis begge står som ejere af ejendommen samt panthavernes accept/frigivelse af den anden ægtefælles solidariske hæftelse for lånene i ejendommen.

Ifølge din plan gør I det stik modsatte, I deler ikke boet men vedbliver med begge at stå som ejere af lejligheden og optager oven i købet yderligere gæld i lejligheden og køber andelsbolig sammen. . At blive skilt og samtidig sammenblande den fælles økonomi yderligere i stedet for at dele boet er ikke smart og kan kun frarådes. Når i er gået fra hinanden hedder det ikke længere VI, men JEG, og det bør derfor være udelukket at I fortsat foretager økonomiske dispositioner i fællesskab. Før eller senere skal boet og lejligheden alligevel deles og hvem af jer skal til den tid have andel i en fremtidig værdistigning eller deltage i dækning af et eventuelt værditab?

I øvrigt vil I næppe kunne belåne friværdien i lejligheden, hvis det går op for långiver, at I er gået fra hinanden og at det derfor kun er den ene af jer der skal betale alle udgifterne vedrørende lejligheden.

DU skal som oplyst ovenfor overtage lejligheden alene og din tidligere ægtefælle skal medtage sin boslod som i dit eksempel er på 1,3 mill. De kan i praksis fremskaffes med de 600 tkr. i kontanter og optagelse af lån i friværdien i lejligheden og kan efterfølgende bruges til delvis finansiering af en andelsbolig, som naturligvis skal købes af den pågældende og IKKE jer begge.

Søg sagkyndig bistand til at få lavet en korrekt bodeling, overdragelse af lejligheden til dig og frigivelse af din ex. for gælden i lejligheden samt i forbindelse med dennes evt. køb af en andelsbolig.