#221066
morsdreng

At få oplyst navn og adresse på den der har modtaget et beløb, som man fejlagtigt har indsat på dennes bankkonto, er ikke så let som det bliver givet udtryk for i ovennævnte indlæg.

Banker har tavshedspligt og kan derfor som udgangspunkt ikke oplyse navn og adresse på en kontoindehaver. Der er dog med virkning fra 1.7.2009 indført § 117a i Lov om Finansielle Virksomheder, der giver et PI ret – men ikke pligt – til at oplyse navn og adresse på en kontohaver, hvis visse nærmere betingelser i § er overholdt. Den der ønsker beløbet tilbageført skal dokumentere, at denne har indsat et beløb på den pågældende konto og hvis PI vil oplyse navn og adresse på kontohaver, skal denne varsles herom med en frist på mindst 14 dage, ligesom PI inden udlevering af oplysningerne skal undersøge om kontohaver har navne- og adresse beskyttelse.

I værste fald kan man ikke få navn og adresse oplyst, og må i så fald indgive politianmeldelse. Tilbagefører kontohaver ikke beløbet efter at PI har varslet ham om, at man vil oplyse hans navn og adresse og til hvem, vil sagen ende med et civilt søgsmål. Sandsynligheden for at få penge ud af en person, der enten har forbrugt eller ikke vil tilbagebetale et uretmæssigt modtaget beløb, er næppe særlig stor.