#221058
morsdreng

Malborg har IKKE misforstået noget.

Der findes banker der indberetter betalte renter også på misligholdte fordringer, når og hvis den bliver betalt. Renten i den aktuelle sag kaldes i nogle banker for “historiske renter”, som der først er fradrag for når den bliver betalt. Tidligere kunne man faktisk aftale, at skyldners indbetaling forlods gik til dækning af den historiske rente, hvilket naturligvis reducerede dennes egenbetaling efter skat. Det kan man IKKE mere.

Hvis der som her indgås en frivillig akkord, hvor skyldner indbetaler en mindre del af den samlede gæld, udgør renten samme %-sats af indbetalingen som den gør af det samlede opgjorte beløb inkl. rente. Da gælden her er på 45.600, hvoraf rente udgør 10.000 kr., eller 21,92%, vil også 21,92% af indbetalingen på 30.000kr. eller 6.576 kr. være rente, som banken indberetter når de 30.000kr. er betalt.