#221040
morsdreng

Finans-og forbrugerrådets fælles holding til privat kaution, drejer sig som det fremgår allerede af navnet, kun om kautioner som privatpersoner måtte påtage sig og gælder f.eks. ikke ejerens kaution for sit selskabs gæld til banken eller en virksomheds kaution for andre virksomheder eller private.

Men fordi noget er muligt, er det ikke nødvendigvis en god idé. En virksomheds dispositioner, og det gælder uanset om virksomheden er personlig eller drives i selskabsform (ApS eller A/S) bør alene være styret af hensynet til virksomhedens interesser og drift og der er næppe tilfældet hvis din virksomhed kautionerer for din kones svoger. Hvad tror du i øvrigt din bank eller dine øvrige kreditorer vil sige, når de finder ud af, at du/din virksomhed har påtaget sig en risiko (kautionen) som intet har med virksomheden eller dennes drift at gøre?

Og din bank vil finde ud af det, for det er almindelig procedure i Pengeinstitutter, at man indhente en soliditetsoplysning på de personer eller selskaber som man får tilbudt som kautionister.

Hvorfor låner du eller din virksomhed ikke bare pengene til din kones svoger, risikoen er den samme som ved at kautionere?