#221012
pong73

,Jeg har seneste regnskab og et foreslået budget 2016.

Tilsynsrapport udarbejdet i 2015 afslørede nødvendige reparationer kr. stort 6.000.000. Det ser ud til at foreningen ikke løbende henlægger til vedligehold, men tager pengene af driftsbudget.

Ved et årligt vedligehold på 136 kr. pr. m2 og 4050 m2 for foreningen giver det ca. 500.000 kr. pr. ar.

Driftsbudgettet viste et overskud på ca. 500.000 for 2013/2014.

Der mangler altså ca. 3.000.000 kr. til renovering, da kreditlånet kun dækker halvdelen af de 6 mill. Driftsoverskud og låneomlægning skal finansiere resten til 2019.

Bygningen ligger i 8210 i et relativt godt kvarter.

andelskronen er som ovenfor nævnt 385.925, udregnet til max pris for andelen.

Hvis foreningen ikke for forlænget afdragsfrihed på det store lån, har jeg groft udregnet en stigning i boligafgiften på 2000 kr. efter 2020.