#220964
morsdreng

For det tilfælde, at AON Private Consulting A/S igen skulle kommentere på denne tråd og oplyse, at Forbrugerombudsmanden har godkendt deres uopfordrede telefoniske henvendelser til forbrugere, fordi selskabet driver forsikringsvirksomhed kan jeg henvise til Lov om forsikringsformidling og Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglere.

Iflg. § 19 i lov om forsikringsformidling, “skal Forsikringsmæglervirksomhed drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet”

Iflg. § 3, stk. 2 i Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglere, er “Markedsføring, som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter kunderne for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, IKKE tilladt.”

Så selv om man vil forklare, at den uanmodede telefoniske henvendelse til dig med er berettiget, fordi man formidler forsikringsaftaler, er henvendelsen næppe lovlig, da den ikke er i overensstemmelse med god skik og praksis, må betegnes som aggressiv og udsætter kunden/dig for en utilbørlig påvirkning som vil kunne forvride din økonomiske adfærd.