#220952
thsv

Jeg ville nok afsætte noget til ekstra omk. i forløbet, så jeres banklån bliver på 2-300.000 kr og bør ikke påvirke jeres valg af RK-lån.
Givet de kurser, der pt. er gældende hos f.eks. Nordea er 2% lånet noget billigere pr. lånt krone, selvom kurstabet ved kursoptagelse er højere.
Ligeledes er afdraget på dette lån noget højere i starten og specielt senere i forløbet vil det være billigere for jer.

Men selvom jeg normalt er tilhænger af fastforrentede lån ville jeg i jeres tilfælde vælge Fkort uden afdrag og få banklånet udaf verdenen først, hvilket bør være muligt på 3-5 år, afhængigt af hvor stort det bliver. Og et variabelt lån med afdrag er altså ikke så farligt som mange gør det til. Ved stigende rente er der god udsigt til at lønninger også vil stige, ligesom forholdet mellem rente og afdrag forskydes, så stigningen i nettoudgift næsten udlignes.

På f.eks. RDs beregner kan du se besparelsen ved at vælge Fkort fremfor fastforrentet lån. Ved 2,8 mill. (80% af 3,5 mill.) er ydelserne på 5.700 kr hhv. 2.230 kr månedligt efter skattefordel af renter. Disse ca. 3.500 kr i forskel (hver måned) gør at man får afdraget banklånet meget hurtigere.
Herudover har fastforrentede lån den ulempe, at kursen ved afdragsfrihed er lavere end for lån med afdrag, så denne type lån er alt for dyre i forhold til det afdrag man sparer.
Derudover beholder ingen lånene til de er afdraget, i praksis omlægger man efter 7-10 år, når gælden er nedbragt og ydelsen forekommer høj i forhold til restgælden på det tidspunkt.