Forside Fora Bolig og realkredit Skal jeg betale huset ud? Skal jeg betale huset ud?

#220868
morsdreng

Du spørger indledningsvis som om huset var DIT, og er dette tilfældet, bliver ejerforholdet IKKE ændret ved at du indfrier gælden og da slet ikke, hvis i begge er ejere af huset. I det sidste tilfælde, er det ikke blot din, men begges gæld som du indfrier med erstatningen, hvilket vil give nogle særskilte problemer, hvis du vil kreditorbeskytte det beløb som du har brugt til indfrielsen af realkreditlånet.

At din ægtefælle føler sig kastreret er en stor fejltagelse. For det første, er hele baggrunden for at det kan lade sig gøre at kreditorbeskytte en erstatning for personskade, at den skal kompensere modtageren/dig for den lidte skade, hvilket ikke vil være muligt, hvis dine kreditorer – eller for den sags skyld din ægtefælle, kan lægge deres hænder på beløbet. I øvrigt er det kun i forhold til dine kreditorer at det kræves, at erstatningen er holdt adskilt fra din øvrige økonomi, IKKE i forhold til delingen ved et evt. kommende ægtefælleskifte. At din ægtefælle mener, at han skal have del i din personskadeerstatning ved et evt. kommende ægtefælleskifte er mig derfor uforståeligt, og det kan ikke fuldstændigt udelukkes, at jeres evt. aftale om, at erstatningen skal deles hvis i senere går fra hinanden, vil kunne udelukke en gyldig kreditorbeskyttelse.

For det andet, bliver huset IKKE juridisk set dit hus, blot fordi du indfrier den eks. gæld i dette. Har I ikke særeje, indgår friværdien i huset i bodelingen uanset hvem af jer eller om i begge måtte stå som ejer på skødet. Men erstatningen skal IKKE deles på ægtefælleskifte, heller ikke den del der måtte være anvendt til indfrielse af gæld i huset, og dette uanset om den ikke er blevet holdt adskilt fra din øvrige formue..

Du har derfor tydeligvis brug for en professionel rådgivning som drejer sig om andet og mere end om erstatningen skal bruges til indfrielse af gæld i huset. En sådan rådgivning kan du kun få ved at søge sagkyndig juridisk bistand og IKKE ved at spørge på dette forum,.

For at kunne give dig kvalificeret rådgivning, skal man kende dine ægteskabelige-, personlige- og økonomiske forhold, hvilke poster der indgår i den oplyste erstatning på 1,3 millioner, om du skal betale indkomstskat af en del af beløbet, størrelsen på dine faste udgifter og hvilken løbende indkomst du vil få efter arbejdsulykken og den dag du går på pension pga. alder. Først når man ved dette, kan det vurderes, om og i hvilket omfang den udbetalte erstatning skal benyttes til dækning af dine fremtidige faste og variable udgifter. Rådgivningen i forhold til din ægtefælle og etableringen af kreditorbeskyttelse, hvis du anvender erstatningen til indfrielse af gæld i huset, kan du KUN få hos en advokat.

Søg professionel rådgivning..