Forside Fora Bolig og realkredit Skal jeg betale huset ud? Skal jeg betale huset ud?

#220786
morsdreng

Der er en misforståelse hvis man tror, at en personskadeerstatning kun skal dække skadelidtes nedgang i indkomsten og intet andet.

En erstatning i forbindelse med en arbejdsskade, også den del der er kreditorbeskyttet, omfatter udover erhvervsevnetab/ erstatning for indkomstnedgang også erstatning for varige mén, men kun erstatningen for erhvervsevnetab skal dække den nedsatte arbejdsevne de første 10 år efter ulykken. Hvis der ikke er tale om en arbejdsskade eller hvis arbejdsgiver kan gøres ansvarlig for skaden, vil der også være tale om erstatninger for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, andet tab f.eks. ødelagt tøj og advokatudgifter. Hvis erstatningen for svie og smerte er tilkendt samtidig med erstatningerne for mén og erhvervsevnetab, er den også beskyttet mod modtagerens kreditorer ,mens erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er IKKE beskyttet mod modtagerens kreditorer udover de 1ste 7 dage efter udbetalingen.

I øvrigt, vil skadelidte sandsynligvis fortsat have indkomstmuligheder på trods af ulykken, enten i kraft af eget arbejde, diverse overførsels indkomster som f.eks. dagpenge, førtidspensions, fleksjob, ressourceforløbsydelse eller andre relevante muligheder. Når trådsstarter lægger op til, at erstatningen kan anvendes til indfrielse af gæld, er det naturligvis ikke uden grund og sandsynligvis fordi erstatningen IKKE er nødvendig for at dække dennes løbende fremtidige forbrug.

Optage modtageren af en personskadeerstatningen lån med pant i en ejendom der ellers ville være afskåret fra kreditorforfølgning, vil kreditorbeskyttelsen bortfalde, så ovennævnte råd om optagelse af et prioritetslån er IKKE det rigtige og vil i værste fald kunne være ansvarspådragende for en professionel rådgiver.

Tag og kontakt en advokat for at forhøre dig om dine muligheder for at beskytte din erstatning og den friværdi der vil opstå i huset , når du indfrier eksisterende gæld, for på dette forum er det ikke alle der har den fornødne viden for at kunne rådgive andre.