#220778
morsdreng

Hvis begge parter har underskrevet købsaftalen og du har finansieringen på plads = du deponerer det beløb der skal deponeres straks og den resterende del af købesummen på det aftalte senere tidspunkt, hvor dit salgsprovenu er blevet frigivet, kan det slet IKKE blive tale om at huset smutter. Der er indgået en bindende handel som du har opfyldt.

MEN kan du ikke erlægge købesummen på de aftalte tidspunkter, har du misligholdt købsaftalen og risikerer derfor, at din sælger hæver handlen og gør et erstatningskrav gældende imod dig. Det er en af grundene til, at en del af købesummen skal deponeret straks efter købs-aftalens underskrift, og det beløb vil sælger selvfølgelig “sætte sig på” til hel eller delvis dækning af sit evt. erstatningskrav. Det er derfor det er så vigtigt, at du har finansieringen på plads.