Forside Fora Bankskifte bankskifte & pengeinstitutsgaranti bankskifte & pengeinstitutsgaranti

#220772
morsdreng

Det tager IKKE 4-6 uger at lave en refusionsopgørelse. Da ejendommen er handlet kontant, skal der næppe laves refusion på meget andet end ejendomsskat. Men af forsigtighedsmæssige grunde, skal du IKKE regne med, at du kan disponere over pengene allerede på selve overtagelsesdagen – regn med 1.6. Men i bedste fald kan refusionsopgørelsen også være færdig allerede inden overtageles dagen

At købe hus UDEN at have finansieringen på plads, kan kun frarådes. Men i bedste fald kan dit behov for midlertidig finansiering nedbringes til det beløb som skal deponeres straks efter købsaftalens underskrift. Regn ikke med, at sælger vil frafalde kravet om at du skal deponere en del af købesummen allerede ved købsaftalens underskrift, idet dette sker for bl.a. at vise, at de er seriøs og ikke uden midler. En ny kreditforening kan IKKE hjælpe dig med den midlertidige finansiering af købesummen.

Hvis du køber hus, skal du regne med at deponere et mindre beløb på f.eks. 75 tkr. i forbindelse med købsaftalens underskrift, mens resten måske kan vente til overtagelsesdagen eller skødets underskrift. Da du HAR solgt dit hus med 1.5. som overtagelsesdag, skal du seneste være fraflyttet pr. denne dato. Du skal derfor enten finde en midlertidig bopæl eller også skal den 1.5. være overtagelsesdag på det hus du køber.

Da du ifølge dine oplysninger IKKE har behov for bankfinansiering efter at salgsprovenuet fra dit hus er blevet frigivet, kan du enten ansøge om den midlertidige finansiering i din nuværende bank og tage realkreditlån hjem i den forening som du selv vælger – hvilket er den letteste løsning. Alternativt kan nu kontakte en anden bank, som sandsynligvis vil være lettere at tale med, hvis dit behov for midlertidig finansiering kun er på 75 tkr. eller deromkring.

Men det vil være en god ide at søge køberrådgivning, f.eks. hos en advokat og have finansieringen helt på plads INDEN du underskriver nogen købsaftale.