#220764
morsdreng

Som oplyst kan et hus kun sælges i almindelig fri handel med tilladelse fra de panthavere, der enten slet IKKE, eller kun delvis bliver indfriet i forbindelse med salget. For dit vedkommende betyder det, at de panthavere der prioritetsmæssigt ligger udover den skønnede salgspris på 800.000 kr. skal acceptere et salg uden at de bliver dækket. Men I vil naturligvis fortsat skylde pengene, for det er kun pantet i ejendommen som frigives, IKKE gælden som sådan.

Prøv at kontakte en ejendomsmægler, som på jeres vegne kan kontakte panthaverne i intervallet mellem 800-1.100.000 kr. for evt. at få deres accept af et salg i fri handel. Hvis der er tale om professionelle panthavere vil de sandsynligvis medvirke, forudsat at de kan overbevises om, at den forventede salgspris er ejendommes realistiske pris ved alm. salg i fri handel. Jo før i kommer i gang med salgsbestræbelserne jo bedre

Bliver huset ikke solgt eller vil panthaverne ikke acceptere et salg hvor de ikke bliver fuldt dækket, er eneste mulighed en tvangsauktion, som kun kan begæres af panthaverne, det er altid den dårligst mulige løsning, men kan nogle gange ikke undgås. I skal regne med, at det kan gå op til 8-9 måneder fra I stopper med at betale en termin og indtil tvangsauktionen afholdes, og i den periode kan I lige så godt blive boende i huset. Det er kun de bedst placerede panthavere der vil begære ejendommen sat på tvangsauktion, så det er ikke en gang sikkert, at de panthavere der prioritetsmæssigt har pant EFTER den skønnede salgspris, vil sætte ejendommen på auktion selv om deres terminer ikke betales, idet de i så fald selv kommer til at betale auktionsomkostningerne.

I kan derfor muligvis blive boende i ejendommen i en længere periode, blot I betaler de bedst placerede panthavere, ejendomsskat og brandforsikring, men hvis det af helbredsmæssige grunde slet ikke er muligt at blive boende i huset, er det ikke en seriøs mulighed.

Hvis I som folkepensionister kommer fra ejendommen med en større gæld, vil kreditorerne alene kunne foretage udlæg i jeres eventuelle udlægsegnede aktiver. Hvis I ikke har bil, vil det eneste der kan foretages udlæg i sandsynligvis være jeres boligindskud, men det betyder bare, at et eventuelt overskydende beløb efter fraflytning og lejlighedens istandsættelse skal betales til udlægshaver i stedet for til jer. Bliver gælden efter salget af ejendommen i fri handel eller tvangsauktion på mindst ca. 100 tkr., vil i som folkepensionister kunne søge offentlig gældssanering.