#220748
morsdreng

Hvis der i forbindelse med et ægtefælleskifte er mere gæld end aktiver og solidarisk hæftelse for gælden, vælger man ofte at lave en aftale, hvorefter boet deles og den ene part overtager ejendommen, selv om panthaverne/kreditorerne IKKE acceptere at frigive den anden part som meddebitor for gælden.

Det betyder kort sagt, at I INDBYRDES HAR delt boet og gælden, men da kreditorerne IKKE har accepteret løsningen, hæfter i UDADTIL begge fortsat solidarisk overfor de pågældende kreditorer. Ikke nogen særlig hensigtsmæssig løsning, men den eneste løsning der er mulig, når panthaverne ikke vil acceptere, at ejendommen overtages af den ene part og frigive den anden parts solidariske hæftelse.

Hvis din ex. ER frigivet som meddebitor på realkreditlånet, er problemet begrænset til den resterende gæld på banklånet. Dine oplysninger tyder på, at I INDBYRDES har delt lånet og at du med pengebeløbet fra dine forældre har nedbragt lånet til det ½, UDEN dog at få en aftale om, at du samtidig blev frigivet som meddebitor.

Hvis dette er tilfældet, er der INGEN logisk grund til at opdele lånet i 2 med indbyrdes kaution. Det gør man kun, hvis parterne ønsker, at de hver skal få rentefradrag for ½-delen af gælden. Men hvis det forholder sig som jeg tror det gør, har I jo netop i jeres INDBYRDES forhold aftalt, at hun skal vedblive at hæfte for de 160.000 kr. som er restgælden på lånet. I så fald vil den rigtige løsning være, at din ex. er debitor på lånet på 160.000 kr. mens du er kautionist, naturligvis forudsat at banken fortsat ikke vil frigive din solidariske hæftelse.

Jeres muligheder for at komme ud af den solidariske hæftelse er:

At få en aftale med banken om at du frigives som meddebitor. Hvis I indbyrdes har aftalt, at din ex. skal hæfte for restgælden (160 tkr) er det op til hende – og ikke dig – at opfylde bankens evt. betingelser herfor, da du i jeres indbyrdes forhold har erlagt “din del”.
At skifte bank vil kun være en løsning,. hvis din ex. skifter bank og lånet derved indfries, UDEN at du skal kautionere for lånet i den nye bank.
At du skifter bank vil ikke løse problemet. Indfries lånet ved dit bankskifte, vil du blive debitor på det lånet i det nye PI, som i indbyrdes har aftalt at din ex. skal hæfte for, alternativt vil din kaution eller medhæftelse forsat bestå, selv om du skifter bank og i begge situationer er du lige vidt.

Men det er afgørende for mit svar, at din ex. ER frigivet som debitor for realkreditlånet og at I indbyrdes HAR aftalt, at I hver skal hæfte for ½-delen på banklånet og at du ved betaling af din del, HAR nedbragt lånet til 160.000kr. Er dette ikke tilfældet, bør du kontakte den advokat som har lavet bodelingen og overdragelsen af ejendommen til dig.

Hvad angår din nye kærestes ønske om at komme til “at stå på” selve huset, bør sporene fra erfaringerne med din ex. da skræmme.