#220614
morsdreng

Hvad reglerne er for lønindeholdelse i Tyskland og hvor stor lønindeholdelsen der maksimalt må være, må du hellere selv få undersøgt i Tyskland.

Men hvis du vedbliver med at have job i DK, vil dine danske kreditorer naturligvis ikke kunne foretage lønindeholdelse i din danske løn, da dette i DK kun er muligt for det offentlige. Men får du arbejde i Tyskland, gælder de tyske regler for lønindeholdelse og det nedfor anførte

Ellers er reglerne sådan, at retslig inkasso skal ske ved dit hjem-/ værneting, som typisk vil være der hvor du har din bopæl. Så flytter du til Tyskland, skal dine danske kreditorer indbringe sagen for fogedretten i den tyske retskreds hvor du har bopæl. Der findes andre regler, hvorefter din værneting f.eks. også kan være der hvor dine evt. aktiver befinder sig. Så flytter man til udlandet og ejer man sommerhus i DK eller har man penge stående på en bankkonto i DK, kan der foretages udlæg heri ved fogedretten i den danske retskreds hvor aktiverne befinder sig. Men det er jo slet ikke aktuelt for dit vedkommende.

Det vil altid være dyrere og mere besværligt at foretage inkasso, herunder også retslig inkasso i udlandet. Hvor man i DK kan sende en gæld i fogedretten blot skyldner har underskrevet et gældsbrev med en såkaldt § 478 påtegning, kræver det en dom, hvis sagen skal indbringes for fogedretten i Tyskland, ligesom både dommen og eventuelle bilag naturligvis skal oversættes til tysk. Så det kan jo være, at dine kreditorer simpelthen ikke vil bruge penge eller kræfter på inddrivelse så længe du bor i Tyskland.

MEN du skal være opmærksom på, at du fortsat IKKE har nogen løsning på din gæld, AT tidspunktet for hvornår din gæld er forældet, kan blive udskudt pga. af dit ophold i udlandet, AT du ikke vil kunne få en offentlig gældssanering i DK når du har bopæl i udlandet og AT en eventuel tysk gældssanering, som reglerne er i dag, kun vil være gældende for dine danske kreditorer så lang tid du har bopæl i Tyskland, men IKKE hvis du igen flytter tilbage til DK.

Så i stedet for at “stikke af” fra din gæld, bør du i stedet forsøge at få en ordning med dine kreditorer. Dine kreditorer vil naturligvis helst have at du betaler alle de penge du skylder dem, men hvis det ikke er muligt, f.eks. pga. din kones sygdom og mgl. indkomst, vil man måske være med til en akkordmæssig løsning, der kan minde meget om en offentlig gældssanering og hvor du over en årrække betaler hvad der er tilbage efter betaling af dine rimelige faste udgifter og et rimeligt rådighedsbeløb.