#220592
ABD

Hvis du vil skifte på refinansieringstidspunktet vil jeg mene du bare skal betale et gebyr + evt. kurstab.