#220448
Emerpus

Til HalliHallo:

Hvis Børge vi opsige lånet til 1/7 skal han sende en underskrevet opsigelse til kreditforeningen, som de skal have i hænde senest d. 29/4. Mail accepteres normalt, hvis opsigelsen er scannet ind, så man kan se underskriften.

Dem jeg har erfaring med sender et girokort på det opsagte beløb (inkl. indfrielsesgebyr), de trækker det ikke automatisk via BetalingsService. Bemærk at sidste termin skal betales samtidig (da den bliver betalt bagud), og den bliver normalt opkrævet separat (evt. via BS, hvis terminen normalt bliver trukket ad den vej og man ikke har afmeldt betalingen).

Når det er et realkreditpantebrev han indfrier får han ikke udstedt et ejerpantebrev, men han kan gemme hele den variable tinglysningsafgift der er betalt af hovedstolen på et såkaldt afgiftspantebrev, hvis lånet er tinglyst den 1.7.2007 eller senere (hvis lånet tinglyst tidligere gælder andre regler). Han skal blot give besked om dette til kreditforeningen, så ordner de det.

Han (eller en senere ejer af ejendommen) vil herefter kunne optage et nyt realkreditlån uden at skulle betale afgift til Staten, så længe det nye lån ikke overstiger hovedstolen på det han har indfriet. Hvis det nye lån er større end det han har parkeret afgift af, skal der betales 1.660 kr. + 1,5% af forhøjelsen i afgift ved tinglysning af det nye lån.