#220408
morsdreng

Du spørger om det udkast til general- og fremtidsfuldmagt som du har lagt ud på dette forum er juridisk helt anmærkningsfrit og beder om at få forslag fra andre debattører for at få det bragt helt i orden.

Det du beder om er simpelthen en umulighed, så lang tid ingen kender de konkrete forhold og baggrunden for fuldmagtens udstedelse eller under hvilke fremtidige omstændigheder den tænkes anvendt. Det er netop derfor, at Altzheimerforeningen, Ældre Sagen, Socialministeriet og mange andre tilråder, at man får en advokat til at udfærdige fuldmagten afpasset efter og skræddersyet til den konkrete situation.

Hvem på dette forum tror du i er øvrigt kvalificeret til at afgøre, om dit koncept er juridisk anmærkningsfrit, når der pt. alene findes praksis på området, men ingen lovgivning? Om en fuldmagt er eller kan anvendes i en konkret situation afgøres alene af Domstolene, mens det er en lægelig afgørelse, om fuldmagtsgiver på tidspunktet for underskrift besad tilstrækkelige åndsevner til gyldigt at kunne underskrive fuldmagten.

PS. der er fremsat lovforslag L 135 den 24.2.2106 om fremtidsfuldmagter, som i folketingsåret 2014-15 nåede til 2. behandling