#220406
Den interesserede

Tak for bemærkningerne vedr. formkrav m.m. som jeg nu synes er indarbejdet i ovenstående forslag. Husk at man jo i øvrigt naturligvis selv kan redigere i/lave tilføjelser til forslaget. Advokathjælpsrådet er altid godt og relevant, men desværre dyrt i mange tilfælde.

Vedr. fordele og ulemper blot dette i kort form (inspireret af netopslag …!):

Fordele:

1.Du kan selv bestemme, hvem der skal varetage dine anliggender, hvis du ikke længere selv er i stand hertil

2.Du undgår, at din formuen skal anbringes og forvaltes efter reglerne i værgemålsloven

3.Fuldmagten kan træde i kraft med det samme, når behovet opstår.

4.Du sikrer sig i et vist omfang mod at blive sat under et værgemål, da behovet herfor er mindre

5.Du bevarer sin egen retlige handleevne

Ulemper:

1.Der er ikke offentligt tilsyn og kontrol med fuldmægtigen

2.Fuldmægtigen skal ikke indhente godkendelse af usædvanlige dispositioner

3.Der er ikke regnskabspligt for fuldmægtigen

4.Der er risiko for, at fuldmægtigen misbruger fuldmagten til egen fordel

så ja, man skal tænke sig godt om.