#220400
morsdreng

Der er ingen lovbestemte krav til oprettelse af generalfuldmagter, men på grund af fuldmagtens karakter, og det forhold at den er langt mere vidtrækkende end et værgemål og uden det tilsyn og kontrol der findes med værgemål, bør general- og fremtidsfuldmagten udformes skrift-ligt med påtegning af enten to vitterlighedsvidner, en advokat eller notaren (byretten, der hvor man bor), der bekræfter, at fuldmagts-giver har handleevnen i behold på tidspunktet for generalfuldmagtens oprettelse. Notaren opbevarer en kopi af generalfuldmagten i notarial-arkivet.

Søg på generalfuldmagt og du finder artikler af personer med kendskab til emnet, hvoraf fremgår, at det ikke er uproblematisk at oprette en general- eller fremtidsfuldmagt

Hvis du – trods advarslerne – fortsat vil oprette en vedvarende fuldmagt, bør du få hjælp af din advokat. Du kan ikke bare hente en fuldmagt på nettet, men bør investere i en løsning, der er skræddersyet til din situation.

Men jeg kan fortsat IKKE se det fornuftige i, at man kritikløst og uden nærmere kendskab til emnet lægger alle mulige oplysninger og doku-menter ud på dette forum, som enhver selv kan finde på nettet når og hvis det bliver nødvendigt.