#220396
morsdreng

Hvis I begge hæfter for gælden, skal I naturligvis begge søge offentlig gældssanering.

Det vil i denne forbindelse være en fordel, hvis I blev erklæret konkurs, da dette giver mulighed for “gældssanering under konkurs” hvor afviklingsperioden er 3 i stedet for 5 år og hvor der ikke stilles krav om at gældssaneringssøgende er i arbejde,

Men ellers er reglerne således, at begge parterne i et samliv skal fremlæge deres økonomiske oplysninger hvis en af dem søger gældssanering. Bestod samlivet da gælden blev stiftet, skal de begge klare sig for det rådighedsbeløb som godkendes i en gældssanering. Er samlivet opstået efterfølgende, skal den der ikke søger gældssanering blot deltage i betalingen af de fælles udgifter og kan beholde den resterende del af sin indkomst.