#220358
thsv

Hvad vil I med 2 lån?
Giver ikke rigtigt nogen mening…
Besværliggør kun en evt. senere konvertering af 2% lånet…
Og koster ekstra gebyrer til tinglysning og oprettelse.

1,5% stempel fra indfriede lån kan ikke genbruges senere, så yderligere en fordel ved at optage et stort lån nu.
Det er kun restæld (efter afdrag), der kan fritages for 1,5% stempel ved omlægning af belåning.

Givet jeres gode økonomi er F3 eller Kort rente med stort afdrag altså ikke særligt risikabelt.

Jeg ville dog tage renoveringen med det samme istedet for at vente…